Pályázati konstrukció: TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Projekt azonosítószáma: TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00039
Projekt címe: Óvoda felújítása Szerecsenyben
Kedvezményezett neve: Szerecseny Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 9125 Szerecseny, Széchenyi u. 2.
Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Elnyert támogatás: 52 247 257 forint
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:
Szerecseny Község Önkormányzata alapellátási kötelezettségei és önként vállalt feladatai ellátása értelmében gondoskodik oktatási-nevelési intézményei működtetéséről, Szerecseny esetében az óvodáról. Minden gyermeknek biztosítani tudjuk az óvodai férőhelyet és a szakember létszám is biztosított. A szerecsenyi óvoda a Gyömörei Gesztenyés Óvoda Tagóvodája. A 2015/2016. tanévben a csoportlétszám 20 fő. Az óvoda a falu középpontjában helyezkedik el, 50 éves épületben. A fejlesztés elősegíti az intézkedés átfogó céljainak megvalósítását, az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítését. A projekt célja a Szerecseny Község Önkormányzatának a tulajdonában lévő Óvoda épület hőtechnikai adottságainak javítása, valamint hőveszteségeinek csökkentése, ezáltal a fenntartási költségek csökkentése. Az épület jelenlegi energetikai minőség szerinti besorolása HH azaz gyenge. A fejlesztés révén az épület energetikai minőség szerinti besorolása DD-re, korszerűre javul. A projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése, a magasabb komfortfokozat elérése. A projekt hosszú távú közvetett céljai elsősorban a CO2 valamint az üvegház-hatású gázok kibocsátásnak csökkentése, mérsékelt fosszilis energia felhasználással hozzájárulva az ország import-függőségének csökkentéséhez.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2020.05.31.

Készültségi állapot:
25% - 2018. április 20.
50% - 2018. július 5.
75% - 2018. augusztus 1.
100% - 2018. október 1.

Közbeszerzési dokumentáció:
Közbeszerzési ajánlattételi felhívás
Közbeszerzési ajánlati dokumentáció
Beérkezett ajánlatok bontási jegyzőkönyve
Meghívott vállalkozások adatai