H I R D E T M É N Y

 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Szerecseny község önkormányzat képviselő-testülete az 5/2020.(X.11.) önkormányzati rendelete alapján, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. rendelkezései szerint, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás alapján a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

Az ellátás iránti kérelmek formanyomtatványa kérhető az Önkormányzat Hivatalában.

A kérelmek benyújtási ideje 2021. január 10.ig, személyesen, ügyfélfogadási időben kell benyújtani.

Az időpont jogvesztő.

A szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható a személynek vagy annak a háztartásnak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

  1. háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
  2. gyermekét egyedül nevelő szülő, továbbá olyan háztartás, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él, az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
  3. egyedül élő esetében a nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

és a Szoc. tv. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona és az önkormányzat felé fennálló tartozása nincs.

(2) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

  1. egyedülálló nyugdíjas – életkorára és jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül – vagy az egy háztartásban élő nyugdíjasok, ahol az egy háztartásban élők mindkét tagja elmúlt 70 éves, abban az esetben, ha a település területén nem él nagykorú gyermeke, vagy
  2. egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs járadékban részesül, vagy
  3. gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy
  4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
  5. egyéb rendkívüli életkörülmény között élő személy.

 

Bolla Gyula polgármester sk.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük