Pályázati konstrukció: TOP-5.3.1-16 "A helyi identitás és kohézió erősítése"

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00005

Projekt címe: Helyi identitás és kohézió erősítése Gyömöre és Szerecseny településeken

Kedvezményezett neve: Gyömöre Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9124 Gyömöre, Rózsa Ferenc utca 9.

Konzorciumi partner:

  1. Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület
  2. Szerecseny Község Önkormányzata

Elnyert támogatás: 60 000 000 forint

Támogatás intenzitása: 100%

Finanszírozó alap: Európai Szociális Alap

Projekt bemutatása:
Projektünk a Gyömöre és Szerecseny községek lakosságának komplex közösségfejlesztését, társadalmi kohéziójának növelését, valamint bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági fejlesztését célozza. Ennek keretében az alábbi projektelemek kerülnek megvalósításra:
A projekt megvalósítása alatt 1 alkalommal közösségfejlesztő tréninget szeretnénk tartani a projekt szakmai megvalósítóinak, valamint a két település meghatározó közösségi embereinek, összesen 12 főnek.
A projekt megvalósítása során 6 alkalommal (3 alkalommal Gyömörén, 3 alkalommal Szerecsenyben) tervezünk Szomszédünnep, és elszármazottak találkozóját, mely kitűnő lehetőséget kínál, hogy a családok megismerkedjenek a közös szabadidőtöltéssel, illetve nagyszerű lehetőség a közösségek kohéziós szintjének növelésére. A Szomszédünnep, és elszármazottak találkozója egész napos programjainak tervezése során kiemelt szempont az, hogy a család minden korosztálya kikapcsolódási lehetőséget találjon, illetve az, hogy a lehető legtöbb programelemet közösen élvezzék.
A projekt megvalósítása során 24 alkalommal szervezzük meg programsorozatként az ÉRTÉKes Beszélgetések programot, amelyen a gyömörei, szerecsenyi elszármazott, vagy helyben élő hírességeket hívjuk meg előadónak. Moderált beszélgetés keretében a helyi értékekre kívánjuk ráirányítani a figyelmet. Ugyanennek a programsorozatnak keretében más, országos hírességeket is meghívunk, akik akár a tudományok, akár a kultúra, vagy a közösségfejlesztés területén maradandót alkottak, annak érdekében, hogy az egyetemes értékek közvetítése is megvalósuljon.
Gyömörén évente szeretnénk megszervezni az Adventi ünnepségsorozatot, amely az advent 4 hétvégéjén kézműves kirakodóvásárt, és kulturális programsorozatot, közös gyertyagyújtást foglalna magába. A térségben nincs ilyen jellegű rendezvény, így ez nagyon nagy attrakció lesz mind a települési közösségnek, mind a szomszédos települések lakosságának is. Ezzel a programmal a szeretet ünnepét megelőző várakozás közösségkovácsoló erejét kívánjuk kihasználni úgy, hogy a település/települések keresztény múltját is hangsúlyozzuk. Teret adunk ugyanakkor a település roma és zsidó gyökereinek megismerésére is az Adventi ünnepségsorozaton.
Honlap készül a közösségfejlesztési folyamatok átláthatósága, valamint az egyes programelemek disszeminációjának érdekében. A honlap lehetőséget biztosít a projekt nyomonkövethetőségére, annak nyilvánosságának folyamatos biztosítására.
A projekt megvalósítása során 6 alkalommal szeretnénk tanulmányutat szervezni. 3 alkalommal EU-n belüli külföldi településre, 3 alkalommal magyarországi településre. A Tanulmányutak lehetőséget adnak testvértelepülési kapcsolatok kiépítésére (sem Szerecseny, sem Gyömöre nem rendelkezik hazai, vagy külföldi testvértelepüléssel), valamint a közösségépítő jó gyakorlatok megtekintésére. Terveink szerint minimum 20 fő (a települések életében meghatározó szerepet betöltő lakosok) részvételével zajlanának a tanulmányutak.
A projekt folyamán negyedévente szeretnénk bűnmegelőzési előadásokat tartani a gyömörei általános iskolában, a gyömörei nyugdíjasklubban, a szerecsenyi nyugdíjasklubban (Szerecsenyben nincs általános iskola). A bűnmegelőzési előadások tematikáját az aktuális közbiztonsági helyzethez, valamint a térségi és országos trendekhez igazítjuk.
3 alkalommal (évente egyszer) tervezünk nyáron napközis tábort 40 fő 10 és 18 év közötti gyermeknek a két településről. A táborozás a projekt bűnmegelőzési tevékenységéhez járul hozzá azzal, hogy rendőrségi, polgárőrségi, önvédelmi és egyéb bemutatók, foglalkozások során fejlesztik a gyermekek bűnfelismerő képességeit, illetve az áldozattá válást elkerülő technikákat. A tábor 5 napos.
A közlekedésbiztonsági tevékenység keretében Bringanapot szervezünk évente településenként egy alkalommal a kerékpáros közlekedés kultúrájának elterjesztése miatt.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 2021.10.30.

Projekt események:

Projekt dokumentumtár: